----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมปีใหม่ 2560 บุคลากร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 
หัวข้อ :  
กิจกรรมปีใหม่ 2560 บุคลากร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รายละเอียด :  
กิจกรรมปีใหม่ 2560 บุคลากร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
วันที่ :  
29/12/2560 
เวลา :  
02:16:56 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
261 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Qo6FJdRFri21659.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-ykS66fGFri21704.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Yeq1WD6Fri21709.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-yK1iBWdFri21714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-RXXz86hFri21719.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-pkYa5gpFri21724.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-s9aQoy5Fri21728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-CWKyXd5Fri21733.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-yM2t3ZKFri21738.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-5FPxyElFri21743.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Lhvpqp3Fri21905.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-EoBb3zNFri21910.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-azsNGU0Fri21914.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-ReQ6dVOFri21919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-lEGrmESFri21924.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Q4kg2iDFri21929.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-fIVkJRsFri21934.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-FTKhoIrFri21938.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-qqMZwpZFri21943.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-gxUyOOcFri21948.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Q3CYkbpFri22050.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-pczoxoDFri22055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-RGjVn3cFri22100.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-cmOT2CfFri22104.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-mB4Ie12Fri22109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-0g9wEksFri22114.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-3Fgxzf3Fri22119.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-8DZOIRUFri22123.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-R9u4HHiFri22128.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-tXKLmbqFri22133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-A5GWZF7Fri22243.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Xog1Dw8Fri22248.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-QKkwExVFri22252.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-8rIEOElFri22257.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-7qTcnDMFri22302.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-1lycBa3Fri22307.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-rhu5aXqFri22311.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-ZNC1eqaFri22316.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-OdrAAJqFri22321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-4r9C8cTFri22326.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-hDVE6kHFri22509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-8BeRbM3Fri22514.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-lSlz8kDFri22518.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-VWXIUMtFri22523.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-z82eJLIFri22528.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-FLQfcZIFri22533.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-BlZGqrzFri22538.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-jP0tWjpFri22542.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-QhWyXboFri22547.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-U1TztY3Fri22552.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-VIy9WCLFri22742.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-WCmZWwAFri22747.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-kmUzjeAFri22752.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-oWmX7EtFri22756.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-nqj0QmfFri22801.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-hmYEI21Fri22806.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-b7AERJeFri22811.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-a9ISq5nFri22816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-KUVUcxmFri22821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-0j1vrZwFri22825.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-WMOyaYOFri22926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Rp9HwFzFri22931.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-LChzGHWFri22936.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-hR4QVE9Fri22940.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-5S8DccVFri22945.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-1kdk1xLFri22950.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Tycwd78Fri22955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-EBDXRmLFri23000.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-GQPqPcVFri23005.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-5b4d42PFri23009.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-63axok1Fri23048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-wW39QoBFri23053.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-GBZt8QGFri23058.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-6kgfHRgFri23103.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-12-2017-Y0lm4dtFri23107.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
907
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7592
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
74123
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater