----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยรักและผูกพัน รองผู้อำนวยการ รชต ดิลกรัชตสกุล จาก วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งรอ
 
หัวข้อ :  
ด้วยรักและผูกพัน รองผู้อำนวยการ รชต ดิลกรัชตสกุล จาก วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งรอ
รายละเอียด :  
ด้วยรักและผูกพัน รองผู้อำนวยการ รชต ดิลกรัชตสกุล จาก วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วันที่ :  
15/12/2560 
เวลา :  
09:09:04 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
335 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-iA8eMjxFri90908.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-hLxqYs0Fri90913.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-Lqt4jOhFri90918.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-6S7hEJcFri90922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-8BFWeKsFri90927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-OWOvVV2Fri90932.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-BnDNfcVFri90937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-9jo6V43Fri90942.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-76DAz11Fri90947.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-gPxbiOcFri90951.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-bIvErZKFri92729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-J0fX6fzFri92734.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-Ck8mQjpFri92739.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-65H9SneFri92744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-K9wXGMxFri92748.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-NjHQjYuFri92753.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-eDZLrpUFri92758.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-VpmVQwTFri92803.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-p86Tv09Fri92808.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-mA4gPz3Fri92813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-AlaBF7MFri92913.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-M3EnFWHFri92918.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-DnuJQcHFri92922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-XVRyWNSFri92927.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-nU7eOk3Fri92932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-P5IYVz8Fri92937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-60TrCAkFri92942.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-rKsdELTFri92946.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-JC4p7WGFri92951.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-sCPvZ2dFri92956.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-zwDCvC4Fri93118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-IqW2x7hFri93123.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-r4DVLCjFri93128.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-Rqk0jwpFri93133.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-KUiq21GFri93138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-dhqSUXhFri93142.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-VQ2ff0yFri93147.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-xj7ER2NFri93152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-85dUsMFFri93157.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-7dqzlClFri93202.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-rce6BjXFri93301.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-z8pblp9Fri93306.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-32wamnTFri93311.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-xlM0jqqFri93315.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-xUHUzQlFri93320.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-1XlX6AAFri93325.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-KJGzJsGFri93330.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-IAyCShPFri93335.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-YihxwpEFri93340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-Y6rBqF2Fri93345.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-6kwcHCdFri93646.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-aPcG7dyFri93650.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-spfCgggFri93655.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-9OJopDjFri93700.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-S5MqedDFri93705.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-f44c7axFri93709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-GyQCPMJFri93714.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-lGOvE9hFri93719.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-fXQrkSFFri94414.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-eHf1cfdFri94419.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-qtYcspyFri94424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-G2EW12uFri94429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-M1HlccIFri94434.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-RMvovG2Fri94439.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-9GpN0BVFri94443.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-12-2017-Fv3QdqaFri94448.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
907
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7592
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
74123
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater