----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอ (บ่มเพาะ) ธุรกิจการทำเครื่องดื่่ม กาแฟ
 
หัวข้อ :  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอ (บ่มเพาะ) ธุรกิจการทำเครื่องดื่่ม กาแฟ
รายละเอียด :  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอ (บ่มเพาะ) ธุรกิจการทำเครื่องดื่่ม กาแฟ และเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคตาก
วันที่ :  
17/07/2560 
เวลา :  
05:32:49 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
200 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-opm2E2nMon53255.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-mdpRM12Mon53258.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-vVcuFeHMon53301.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-OTL0zTyMon53304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-4IgbzvlMon53307.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-nNk7fOpMon53310.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-nezuX1vMon53314.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-lQxgRvXMon53317.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-UY56beFMon53320.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-QpPrPlcMon53323.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-EEFPyjBMon55137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-gk2MOe7Mon55140.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-AEpUwMaMon55143.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-JUvq4FrMon55146.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-bh4l9G8Mon55149.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-5acqpCDMon55152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-KYctno7Mon55155.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-mYqe6AfMon55158.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-sVFZibDMon55202.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-hn2d7vFMon55205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-YARgqI9Mon61830.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-UBpyqd4Mon61833.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-NU6dtXlMon61836.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-MhXMPTgMon61839.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-Br5yYTlMon61842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-JweVNswMon61845.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-039h3YfMon61848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-PvJGMUAMon61851.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-7AJGElBMon61854.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-wUvnZNDMon61857.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-tWhQ2T8Mon62657.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-Oiz1YXgMon62700.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-Z4JjUGiMon62703.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-pBuHYZcMon62706.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-WWIMVyQMon62709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-g7WQ5u0Mon62712.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-PbkFqJPMon62715.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-nTMDcNAMon62718.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-rlciG06Mon62721.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-xhS6UNSMon62724.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-BU6O8YGMon63231.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-uVSDFDpMon63234.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-SCZTlQCMon63237.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-2ikfh9QMon63240.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-Om8CM63Mon63243.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-bB1klHbMon63246.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-3HPkliaMon63249.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-nuHIpDKMon63252.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-lZUNWmSMon63255.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-YFdnN4jMon63258.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-T1S6FVKMon63830.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-CHz9VE2Mon63833.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-FwsSGASMon63836.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-tSZHIJpMon63839.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-lkJ1muvMon63842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-f7aSyWRMon63845.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-4hHNmeOMon63848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-R3aD0SAMon63850.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-f4SdaEMMon63853.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-dYaLbaUMon63858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-A5z33hNMon64029.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-SnuPm5CMon64034.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-hD02mSAMon64039.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-jlmMHzDMon64043.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-SsUiUxXMon64048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-1xODErTMon64051.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-WEmEohXMon64055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-vv4YsptMon64058.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-3f2J4JJMon64101.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-nsiEu5rMon64104.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-rOEhlciMon64414.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-4PxRnCKMon64418.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-UyWBwZ9Mon64421.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-qRwT5ULMon64424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-JAOL2TsMon64428.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-XaSnf0QMon64431.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-rZjS5VOMon64434.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-07-2017-zPiEi7PMon64438.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater