----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดราชพฤกษ์ศรั
 
หัวข้อ :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดราชพฤกษ์ศรั
รายละเอียด :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดราชพฤกษ์ศรั
วันที่ :  
7/07/2560 
เวลา :  
03:05:07 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
350 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-AgGdaCwFri30509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-METeBqAFri30609.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-MjpsYQlFri30613.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-351Yk9nFri30616.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-k7EqMyoFri30620.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-cB00UulFri30623.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-WeBdrM3Fri30626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-7L8zEwKFri30630.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-WJGNrXeFri30633.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-IvqJ4adFri30637.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ePl9xIXFri30640.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ZxErrIoFri30753.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-tBGHz9oFri30757.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-WOvSW3aFri30800.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-RtGdnAPFri30804.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-hGWKuABFri30807.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-tH3xkLEFri30810.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-HjKPGxQFri30814.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-9XnjM7IFri30817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-xVgocn2Fri30821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-2uw3AVkFri30824.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-d2QmKTUFri30929.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-AOZdgsHFri30932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-qsAW9W2Fri30936.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-4RpJdrYFri30939.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-hMQ81oKFri30943.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-m3Sx2P8Fri30946.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-GlGR6LmFri30949.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-NzdWDknFri30953.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-Pk1cedzFri30956.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-i08SeuOFri31000.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-uKib9kdFri31120.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-NwlRX8YFri31123.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-VAJT8FMFri31126.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-NMwVxAoFri31130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kdPfRcVFri31133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-KMJpWQfFri31137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-7LbuKJqFri31140.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ZhpkS5WFri31144.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-3w3P7GEFri31147.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-EbgDjhjFri31151.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-o3EwLpdFri31317.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-Jt4FCLVFri31321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-sw15kbDFri31324.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-xM3OHTqFri31328.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-SHYaOXkFri31331.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-bXoDDvZFri31335.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-2ZCbgrVFri31338.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-HaJlED6Fri31342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-8gyfpa5Fri31345.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-EyBTiPUFri31349.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-XuTapaEFri31454.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-iyf4xvVFri31458.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-sIuElhQFri31501.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-fLo6nO4Fri31505.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-banSAE7Fri31508.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-keeESo5Fri31512.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-Lgg4Yd4Fri31515.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-xs5f0IWFri31519.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-xjyGmlAFri31522.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-AVtxYi4Fri31526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-RDQPXADFri31550.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater