----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแเพงเพชร เป็นเจ้าภาพ จักการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศสึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการ
 
หัวข้อ :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแเพงเพชร เป็นเจ้าภาพ จักการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศสึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการ
รายละเอียด :  
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแเพงเพชร เป็นเจ้าภาพ จักการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศสึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ :  
27/06/2560 
เวลา :  
03:37:21 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
331 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-sMYEwwPTue33721.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-eZ9TzavTue33722.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-LUs9PQ4Tue33722.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-mpRfkohTue33722.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-tnI1YqITue33722.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-UUuFfsfTue33723.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-zYywe02Tue33723.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-CSDZpC8Tue33723.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-oXXBs9BTue33723.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-5trqR4zTue33724.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Ldk14GVTue71319.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-cJ0ORJnTue71319.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Eqn6wUaTue71320.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Zq9WtORTue71320.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-hYpPRMvTue71320.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-VcwIZaITue71320.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-0ZP5dD8Tue71321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-brHRnKiTue71321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-gPIYXePTue71321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Vhp2X14Tue71321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-sygWCgYTue71422.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-k1GSPr1Tue71422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-J1lTERNTue71422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-IRbkwEETue71423.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-YubXI2LTue71423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-ChKghl3Tue71423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-o4KLAUYTue71423.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-LVeDjCVTue71424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Ke39ht8Tue71424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-EeHi6FGTue71424.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-5TSQkYmTue71525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-YzOSyewTue71526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-auD04w5Tue71526.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-n0oL6yqTue71526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-f48spAZTue71526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-0nyuuZzTue71527.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-skkhKIUTue71527.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-i5A7unlTue71527.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-OFP47f8Tue71527.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-01skxSdTue71528.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-LSiPPCATue71632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-G6KVkJrTue71632.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-xBERK02Tue71632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-dabZd8PTue71632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-kunI4uETue71633.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-HYGhECdTue71633.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-Iy3u7vjTue71633.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-dZ78SkhTue71633.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-e8R52hfTue71634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-2SxOF3GTue71634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-czHmNiNTue71713.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-KBHvBlNTue71713.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-GWu7wtTTue71713.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-LaXUI7HTue71713.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-7yImq9bTue71714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-H0k4oeVTue71714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-kIV6ZuZTue71714.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-06-2017-jAiHktSTue71714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater